درباره ما

در این سایت ما به گرایش درس بهره برداری از سیستم های مخابراتی می پردازیم.

در حال حاضر این گرایش در دانشگاه شهید شمسی پور ارائه می شود.

از دیگر گرایش هایی که در این دانشکده ارائه می شود می توان به گرایش مخابرات سیار اشاره کرد.

آدرس: میدان امام حسین، خیابان دماوند رو به روی ایستگاه منتظری

درباره ما